Szukaj

Kontakt

  Ważne

Historia Bystrzycy Kłodzkiej. Od osady do miasta królewskiego

Spis treści

Historia Bystrzycy Kłodzkiej jest pełna fascynujących zwrotów akcji. To malownicze miasto, zlokalizowane w samym sercu Kotliny Kłodzkiej, przeszło długą drogę od skromnej strażnicy w X wieku, przez burzliwe czasy średniowiecza, aż do rozkwitu w erze nowożytnej. Każda epoka odcisnęła swoje piętno na tym niezwykłym miejscu.

Bystrzyca Kłodzka, znana również jako „Mały Kraków”, to miasto o bogatej historii, której korzenie sięgają aż X wieku. Położone w malowniczej Kotlinie Kłodzkiej, miasto to jest prawdziwym skarbem dla miłośników historii, architektury i niezwykłych krajobrazów.

Początki Bystrzycy Kłodzkiej wiążą się z istnieniem strażnicy strzegącej traktu ze Śląska do Czech. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z roku 1318, lecz już rok później, w 1319, Bystrzyca Kłodzka posiadała mury obronne i układ zabudowy z centralnym rynkiem. W tym samym roku, król Jan Luksemburczyk nadał Bystrzycy status miasta królewskiego.

Przez wieki, Bystrzyca Kłodzka przechodziła przez różne etapy rozwoju, od czasów średniowiecza, przez reformację, wojny i konflikty, aż po czasy nowożytne. Każda z tych epok odcisnęła swoje piętno na mieście, kształtując jego unikalny charakter i atmosferę.

Jak powstała Bystrzyca Kłodzka?

Bystrzyca Kłodzka, miasto położone w sercu Kotliny Kłodzkiej, ma bogatą i fascynującą historię. W XI wieku, na terenach, gdzie dzisiaj tętni życie miasta, istniała osada czeska. W XIII wieku rycerz Havel (Gaweł) z Lemberka założył tu miejscowość dla kolonistów niemieckich, nazywając ją Havelswerde, co w tłumaczeniu oznacza „Kępa Gawłowa”. W 1319 roku, Bystrzyca Kłodzka występuje już jako miasto zaliczane do rzędu miast królewskich, szybko stając się ważnym ośrodkiem rzemieślniczym.

Od 1381 roku, miasto posiadało szpital ulokowany za murami miejskimi. W XV wieku, liczba mieszkańców miasta i przedmieść za murami wynosiła około 1000 osób. W 1429 roku, miasto zostało zdobyte i zniszczone przez taborytów. Wraz z resztą ziemi kłodzkiej, Bystrzyca Kłodzka została wykupiona w 1454 roku przez ówczesnego regenta królestwa Czech, Jerzego z Podiebradów i stała się częścią nowo utworzonego Hrabstwa Kłodzkiego.

W czasie wojny domowej o koronę czeską między Jerzym z Podiebradów a antykrólem Maciejem Korwinem w 1469 roku, miasto musiało zapłacić okup wojskom Korwina. W tym samym roku, miasto zostało zdobyte przez wojska Wrocławia – głównego gracza opozycji antyhusyckiej – i nyskiego biskupa wrocławskiego i spalone.

Rozwój Bystrzycy Kłodzkiej po wojnach husyckich

Po wojnach husyckich nastąpił ponowny rozwój miasta. W 1473 roku, książę ziębicki i hrabia kłodzki Henryk I Starszy z Podiebradów nadał Bystrzycy prawo mili. W 1475 roku, miasto zostało znacznie zniszczone przez wielki pożar. Szybkiej odbudowie i rozkwitowi miasta pomógł rozwój sukiennictwa i płóciennictwa.

W 1522 roku, miasto było przeważająco protestanckie, skutkiem czego w 1545 roku proboszcz katolicki opuścił miasto. Miasto było ośrodkiem radykalnych ruchów religijnych i społecznych, szwenkfeldystów, anabaptystów i huterytów. Przebywali tu osobiście Kaspar Schwenkfeld, Fabian Eckel, Jakob Hutter i Peter Riedemann.

Bystrzyca Kłodzka pod panowaniem Habsburgów

Po wykupie hrabstwa kłodzkiego przez cesarza w 1567 roku, miasto znalazło się pod bezpośrednim panowaniem Habsburgów. W 1617 rada miejska wykupiła na trwałe urząd wójtowski i przywilej sądowniczy. U progu wojny trzydziestoletniej miasto liczyło 2 tys. mieszkańców.

W czasie wojny trzydziestoletniej, miasto było wielokrotnie plądrowane przez wojska walczących stron, nakładające nań kontrybucje i karzące mieszczan niewłaściwego w danej chwili wyznania. Miasto było oblegane przez powstańców chłopskich pod dowództwem sołtysa Wolffa z Długopola Dolnego. Rebelia została krwawo stłumiona przez sześciotysięczny oddział lisowczyków.

Okolice Kłodzka. Bystrzyca Kłodzka w czasach nowożytnych

Po wojnach śląskich, Bystrzyca Kłodzka przeszła we władanie Królestwa Prus. W latach 1778–1779, w czasie wojny o sukcesję bawarską, wojska austriackie kilkakrotnie zajmowały i łupiły miasto. W latach 1818–1975 Bystrzyca była siedzibą powiatu bystrzyckiego. W drugiej połowie XIX wieku zaczął rozwijać się przemysł zapałczany. Powstały 3 fabryki zapałek.

W 1939 roku, miasto liczyło 7 tys. mieszkańców. W 1945 roku, miasto zostało włączone do Polski; polską nazwę miasta oparto na przedlokacyjnej nazwie czeskiej. Dotychczasową ludność wysiedlono do Niemiec. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa wałbrzyskiego. W 1992 roku, miasto miało 12 tysięcy mieszkańców. W maju 2008 roku, na patrona miasta przyjęto świętego Floriana.

Bystrzyca Kłodzka to miasto z bogatą historią, które przetrwało wiele trudności i przemian. Dzisiaj jest ważnym ośrodkiem turystycznym Kotliny Kłodzkiej, zachwycającym swoją architekturą i urokiem.

Powiązane artykuły