Szukaj

Kontakt

  Ważne

Ochrona przeciwpowodziowa Kotliny Kłodzkiej. Nowa era bezpieczeństwa i modernizacji infrastruktury

Spis treści

Kotlina Kłodzka stoi przed wielką inwestycją przeciwpowodziową, która ma na celu nie tylko zabezpieczenie regionu przed katastrofami naturalnymi, ale także ochronę środowiska i rozwój gospodarczy. Dowiedz się, jakie kluczowe elementy projektu wpłyną na przyszłość Kotliny Kłodzkiej i jakie korzyści przyniesie społeczności.

Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej to kluczowy aspekt zabezpieczenia Kotliny Kłodzkiej przed skutkami powodzi. W ramach tego projektu, generalny wykonawca Budimex zmodernizuje infrastrukturę, która usprawni przepływ wód powodziowych. Inwestycja obejmuje obszary Międzylesia, Kłodzka, Długopola-Zdroju oraz potoku Bystrzyca w Bystrzycy Kłodzkiej. Prace będą dotyczyć m.in. reprofilacji istniejących murów regulacyjnych, odbudowy zniszczonych obiektów, budowy nowej infrastruktury, oczyszczenia i remontu wałów przeciwpowodziowych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2025 r.

Kluczowe elementy projektu

Projekt ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Nysy Kłodzkiej obejmuje różne odcinki cieków w Kotlinie Kłodzkiej. Prace będą prowadzone na rzekach i potokach w Międzylesiu, Długopolu-Zdroju, Bystrzycy Kłodzkiej oraz Kłodzku. Zakres prac jest szeroki i obejmuje zarówno modernizację infrastruktury, jak i ochronę środowiska.

Modernizacja Infrastruktury

Budimex będzie odpowiedzialny za modernizację infrastruktury na wyznaczonych odcinkach rzeki Nysy Kłodzkiej oraz potoków Dolna, Porębnik, Bystrzyca, Jodłownik i Jaszkówka. Prace obejmują reprofilację istniejących murów regulacyjnych wraz z odcinkowym wzmocnieniem oraz umocnień skarpowych, rozbiórkę zniszczonych obiektów, ich odbudowę lub budowę nowej infrastruktury. Ponadto, generalny wykonawca przeprowadzi oczyszczenie i remont wału przeciwpowodziowego w Kłodzku, przebudowę wału przeciwpowodziowego na Bystrzycy Dusznickiej oraz jazu w Obiekcie Kłodzko, a także przebudowę jazu i progów na bystrze w obiekcie Bystrzyca Kłodzka.

Ochrona Środowiska

Projekt uwzględnia także ochronę środowiska, w tym budowę kanałów migracji ryb oraz udrożnienie ichtiologiczne. Działania te mają na celu zapewnienie odpowiednich warunków dla fauny wodnej.

Ulepszenia Krajobrazu

W ramach kontraktu przewidziane są także prace nad ukształtowaniem linii brzegowej, w tym budowę schodów, chodników w Kłodzku czy profilowanie terenu pod plażę na odcinku ok. 50 m w Bystrzycy Kłodzkiej.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2025 r. Projekt ten jest kluczowy dla zabezpieczenia Kotliny Kłodzkiej przed skutkami powodzi i stanowi ważny element strategii ochrony przeciwpowodziowej w regionie.

Wpływ na Społeczność i Gospodarkę

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony przed powodziami w Kotlinie Kłodzkiej. Dzięki temu mieszkańcy i ich mienie będą lepiej chronione przed ewentualnymi katastrofami naturalnymi. Inwestycja ta może również przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu, poprzez tworzenie miejsc pracy oraz poprawę infrastruktury, co może przyciągnąć turystów i inwestorów.

Prace nad ochroną środowiska, takie jak budowa kanałów migracji ryb, wpłyną pozytywnie na ekosystem rzeki Nysy Kłodzkiej, co jest ważne z punktu widzenia ekologii i zrównoważonego rozwoju. Projekt ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Nysy Kłodzkiej to kompleksowa inwestycja, która ma na celu nie tylko zabezpieczenie regionu przed powodziami, ale także ochronę środowiska i rozwój gospodarczy. Kluczowe elementy projektu, takie jak modernizacja infrastruktury, ochrona środowiska i ulepszenia krajobrazu, są ściśle powiązane z celami społecznymi i gospodarczymi. Wprowadzenie tych zmian może znacząco wpłynąć na jakość życia mieszkańców oraz przyszły rozwój Kotliny Kłodzkiej.

Powiązane artykuły